Wie was Carl Jung en wat heeft hij met sterke merken te maken?

Brand Archetypes en Carl Jung

Carl Jung was een Zwitserse psychiater en psycholoog, die leefde van 1875 tot 1961. Hij was baanbrekend in zijn onderzoeken naar de psyche van de mens en de grondlegger van de analytische psychologie.

Zijn inzichten worden tot op de dag van vandaag gebruikt, onder meer voor bijvoorbeeld persoonlijkheidstesten, film karakters, maar ook als basis voor identiteit van merken; Brand Archetypes. Als je merk aansluit  bij menselijke waarden, normen en overtuigingen gaan mensen zich met je verbinden.

Ratio versus gevoel

In zijn boek Psychologische Typen doet hij zijn theorie over persoonlijkheidstypen uit de doeken. Carl Jung ging er van uit dat er 4 verschillende psychologische functies zijn:

Daarnaast ontdekte hij dat mensen een introverte (naar binnen gericht) of een extraverte houding (naar buiten gericht) hebben.

Door de 4 verschillende functies met de introverte of extraverte houding te combineren kwam hij tot verschillende persoonlijkheden, die hij ook wel Archetypen noemde.

Merken met persoonlijkheid zijn vele malen succesvoller

brand archetypes betekenisIn het boek The Hero and The Outlaw beschrijft Carol S. Pearson het belang van het persoonlijk maken van je merk. Ze ontdekten dat merken die trekken hebben van een Archetype vele malen succesvoller zijn. Merken die erin slagen in te spelen op primaire menselijke behoeften als erbij horen, je geliefd weten, de wereld een betere plek maken bestaan langer en zijn veel waardevoller dan merken die dit niet doen.

Uit een grootschalig onderzoek door het toonaangevende reclamebureau Young & Rubicam bleek dat merken en bedrijven die 1 van deze 12 Brand Archetypes inzetten vele malen succesvoller zijn.

Deze bedrijven bestaan langer, hebben een hogere winstgevendheid en hun klanten zijn loyaler. Eigenlijk heel Logisch. Mensen zich beter met persoonlijke merken identificeren en er een relatie mee kunnen aangaan. En er zelfs fan of ambassadeur van worden.

Lees hier meer over wat klanten motiveert en wat je van Maslow kunt leren.

Brand Archetypes, archetype betekenis

The world will ask you who you are, and if you don’t know, the world will tell you.

Verschillende Persoonlijkheidstypen

Carl Jung beschreef de verschillende persoonlijkheidstypen om mensen te kunnen categoriseren voor een door hem ontwikkelde therapie. Met als doel om een evenwicht te vinden tussen de verschillende houdingen en functies van mensen.

Introvert of extravert

Volgens Jung heeft elke mens één dominante levenshouding. Bij introverte mensen ligt de focus op de innerlijke belevingswereld. Voor extraverte mensen ligt deze naar buiten toe. Waar volgens Carl Jung iemand altijd of extravert of introvert is, is er wat betreft functies altijd een primaire functie, een secundaire functie en een minder ontwikkelde functie.

Zo handelt de denker vooral op basis van zijn verstand (ratio), terwijl het gevoelstype handelt vanuit het hart. Mensen waarbij de intuïtie sterk is ontwikkeld laten zich leiden door gevoelens van binnenuit. Dit in tegenstelling tot de zogenaamde ‘gewaarwordingstypes’, die vooral gericht zijn op prikkels van buitenaf.

Brand Archetypes 

Archetypen zijn van alle tijden, culturen en generaties. Archetypen laten zich zien in beelden en zijn veelvuldig te vinden zijn in onze dromen, maar zijn ook in sprookjes, mythen en religie terug te vinden. Wat zo bijzonder aan deze ontdekking is, dat alle mensen deze persoonlijkheden (her)kennen.

“Brand Archetypes vertegenwoordigen een menselijke manier van denken, van waarden, overtuigingen en ideeën die consistent is over tijd, generaties en culturen”

Een sterk merk heeft persoonlijkheid.

Als een merk persoonlijkheid heeft dan kunnen mensen zich erin herkennen en zich ermee verbonden voelen. Ze begrijpen waar je merk voor staat. Diep van binnen willen we als mens connecties maken met mensen – en niet met producten of diensten.

Door je merk persoonlijkheid te geven heb je een krachtig instrument in handen. Als mensen je merk begrijpen, weten waar je voor staat en dan kunnen ze je aardig gaan vinden en gaan vertrouwen. Wat uiteindelijk leidt tot verkoop en langdurige relaties. Veel reclame wil gelijk met je trouwen, willen dat je koopt. Met net als in het echte leven moet je elkaar eerst leren kennen, dan elkaar vertrouwen en dan pas een relatie aangaan. Van Known, Like, Trust naar Buy.

Doe de quiz en ontdek wel brand archetype bij jou past. Zo leg zo een krachtig fundament onder je bedrijf!

5 redenen voor een merk met karakter.

Welke is jouw Brand Archetype?

 Uit een grootschalig onderzoek door het voorstaande reclamebureau Young & Rubicam  blijkt dat merken die door mensen als persoonlijkheid worden gezien, vele malen succesvoller zijn. Mensen identificeren zich namelijk met persoonlijke merken, omdat ze zich erin herkennen.  

De bekende psycholoog Carl Jung ontdekte dat er 12 verschillende persoonlijkheden (archetypen) te onderscheiden zijn, die universeel en los van tijd en cultuur zijn. Elk archetype heeft zijn eigen interne motivatie. Als bijvoorbeeld erbij willen horen, geliefd zijn of een voetafdruk willen achterlaten.

Vertel je unieke verhaal en trek zo magnetisch je droomklant aan!
Doe de quiz en ontdek jouw unieke Brand Archetype.   

En ontdek de persoonlijkheid van je merk.